Tradisjonelle blikkenslagertenester

Frå dei minste produksjonar og reparasjonar, til større oppdrag innan fasade, platetekking og beslagsarbeid. Vi tek synfaring og utarbeidar tilstandsrapport.

Be om pristilbod

Vi hjelp deg med:

Ventilasjon    

Dårleg inneklima på jobb eller i eigen heim? Vi bistår med prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg, samt reparasjon, vedlikehald og modernisering av eksisterande ventilasjonsanlegg. Vi bidreg til å sikre god luftkvalitet, redusere forureining og senke energiforbruket.

Beslagsarbeid

God beskyttelse mot ver og vind krev gode beslag. Vi skreddarsyr beslag etter ønska form, mål og materiale på eigen verkstad. Kopar, sink, messing, rustfritt stål og aluminium i alle fargar er døme på plater vi nyttar i vår produksjon.

Fasadearbeid

Vi utfører fasadearbeid for privatkundar, industri og offentlege bygg i Vestland fylke. Vi produserar og monterer ei rekke fasaderelaterte produkt som blant annet fasadekassettar og fasadeplater. Ved behov bestiller vi òg prefabrikkerte produkt som vert forskriftsmessig montert.

Takrenne

Takrenne og nedløp i riktig farge og material kan gi eit løft til einkvar fasade. Vi har eit bredt uvtal og bistår deg gjerne i å finne den beste løysninga for deg.

 

Snøfangar og takstegar

Har du sikra hustaket? Som huseigar har du ansvar for sikker adkomst til skorstein og å sikre taket mot snøras. Vi leverer og monterer godkjente takstegar og snøfangarar til alle typar tak. 

Tak

På tide å fornye taket? Vi utfører fagmessig vasstekking av alle tak for både privatpersonar og bedrifter. Vi reparerer gamle tak, og monterer nytt. På vår verkstad produserar vi òg takplater og beslag etter ønske og behov.

 

 

Godt inneklima?

Visste du at mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima? Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge sykdom, og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

Vi er stolt medlem av

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund logo