Familiedreve bedrift

sidAn 70-talet

Sidan oppstarten av firmaet på 70-talet har vi haldt til på Nordsida i Stryn Kommune. Eigar og dagleg leiar Martin Kvamme overtok i 2011 stafettpinnen frå far Oddvin Kvamme som i si tid grunnla firmaet.

Kontakt oss Våre tilsette

Ein blikkenslager med blikk for detaljar

Blikkenslager Kvamme AS har bygd seg opp eit godt renommé for sitt dedikerte arbeid ovanfor sine oppdragsgjevarar i distriktet. Etter mange år i bransjen har vi tilknytta oss ei rekke dyktige samarbeidspartnarar innan faget, slik at totalkompetansen mot oppdragsgjevar er ivaretatt på best mogleg måte.

Gjennom mange år i bransjen har vi mykje erfaring og finn gode løysningar innan blikkenslagerarbeid. Vi utfører alt innan blikkenslagerfaget, med hovedfokus på ventilasjon – frå dei minste produksjonar og reparasjonar til større oppdrag innen fasade, platetekking og beslagsarbeid. Vi tek synfaringar og utarbeidar tilstandsrapport.

For å sikre godt utført arbeid nytter vi oss av moderne verktøy og maskiner, og sørger heile tida for å vere oppdatert på det siste av metodar og utstyr innan faget. Vi har ein komplett og moderne verkstad med blant anna fiberlaser og knekkemaskiner for rask og effektiv produksjon av beslag og anna etter kunden sine spesifikasjonar.

Tillit frå store aktørar

Vi utfører òg større prosjekt for blant anna Loen Skylift og næringslivet i regionen. 

Blikkenslager Kvamme AS er ei godkjent lærebedrift

Blikkenslager er eit spennende handtverksyrke der du utfordrar både kreativitet og problemløysningsevne.

«Blikkenslageren er ein handtverkar som først og fremst jobber med metall. Tynne plater av stål, sink, kopar og aluminium formast så dei får ein funksjon.»

Kontakt oss gjerne ved eventuelle spørsmål om lærlingplass, eller les meir om blikkenslageryrket her.

 

Vi er godkjent servicepartner for Villavent / Systemair

Leiiande leverandør av ventilasjonsutstyr.